Loading...

Historiek

Anno 1952 werd er een nationale beroepsvereniging opgericht onder de naam “Groupement Nationale du Commerçe Ambulant” Een jaar later werden de statuten en de eerste bestuursraad door de Raad van State erkent. Deze beroepsvereniging kwam er na dat rond het jaar 1948 de Landelijken Bond voor den Rondreizenden Handel ontbonden werd. De oprichters waren bestuursleden van de Beroepsvereniging van Rondreizende Handelaars uit Roeselare, de Provinciale Beroepsvereniging voor de Markthandel uit Gent, de Algemene Markthandelaars Vereniging uit Antwerpen, de Provinciale Beroepsvereniging Limburg en de Union Professionel pour Ambulants Liègois.

Van iedere van de voornoemde beroepsverenigingen waren er enkele stichters bestuursleden. In die tijd was het namelijk zo dat regionale beroepsverenigingen meestal aansloten bij een provinciale beroepsvereniging, waarna deze op hun beurt aansloten bij le Groupement Nationale du Commerçe Ambulant. In de loop der jaren kwamen en gingen er leden weg bij le Groupement Nationale du Commerçe Ambulant. Men ondervond dat naar de inhoud van de statuten, er op deze manier niet kon verder worden gewerkt. Een bestuurslid van de Algemene Markthandelaars Vereniging Antwerpen kwam met de idee om een federatie van beroepsverenigingen op te richten i.p.v. le Groupement Nationale du Commerçe Ambulant, waarbij het de beroepsverenigingen zouden zijn die lid werden van de nieuwe federatie i.p.v. bestuursleden van beroepsverenigingen die aansloten bij een zogezegd overkoepelende orgaan.

Niet tegenstaande de goede bedoelingen kwam de federatie er niet. Ondertussen volgden de opeenvolgende voorzitters van le Groupement Nationale du Commerçe Ambulant elkaar op (hij die wegging, duidde zijn opvolger aan). In het jaar 1996 nam het bestuur door ernstige interne meningsverschillen collectief ontslag. Na het houden van een statutaire vergadering kwam het voorzitterschap in handen van Etienne Teys, secretaris van de w.e. Beroepsvereniging van Ambulante Handelaars Gent. Laatste slaagde er in om in zes maanden tijd le Groupement Nationale du Commerçe Ambulant om te vormen tot een echte federatie van beroepsverenigingen. Op 9 september 1997 werden de statuten en de eerste aantredende bestuursraad bij de Raad van State neergelegd. Er werd statutair gekozen voor een nieuwe Vlaamstalige benaming, namelijk de Nationale Groepering Ambulante Handel. Bij de start van de oprichting van de federatie sloten achttien beroepsverenigingen zich aan waarna er sindsdien zes terug zijn afgepikt om persoonlijke-, financiële- en / of administratieve problemen met bestuursleden van de ontslagen- en / of de ontslagnemende beroepsverenigingen.

Ten huidige dage telt de federatie twaalf aangesloten w.e. beroepsverenigingen. Als federatie is de w.e. Nationale Groepering Ambulante Handel lid van de Sectorcommissie 7 – Ambulante Handel van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO. De bestuursraad van de w.e. N.G.A.H. behandelt alleen de klachten die aangebracht worden door een aangesloten beroepsvereniging, niet door individuele ambulante handelaars. Wij onderhouden de beste contacten met de administraties en ministeriële kabinetten, waarbij de ambulante handel nauw betrokken is. Door het overlijden van Etienne Teys, werd het voorzitterschap op 18/01/2019 overgenomen door Johan De Leeuw. Het is de bedoeling om ons met een gedeeltelijk vernieuwde bestuursploeg, verder te blijven inzetten voor het beroep.
In 2021 werd de beroepsvereniging volgens de nieuwe wetgeving omgezet naar een VZW .En gezien de ambulante handel een Vlaamse aangelegenheid is geworden. Hebben we statutair gekozen voor een nieuwe benaming .
de Vlaamse Federatie Ambulante Handel.
Alle jaren geven wij in samenwerking met Elma – Edition een jaarboek uit over de data van feest-, avond- en rommelmarkten.