Loading...

Vlaamse Federatie voor Ambulante Handel vzw

Wettig erkende federatie van beroepsverenigingen vzw,  voorheen NGAH.

Welkom, U heeft de weg gevonden naar de website van de federatie van beroepsverenigingen, de w.e. Vlaamse Federatie Ambulante Handel vzw. Wij zijn een dynamische groep die alleen erkende beroepsverenigingen aansluit en vertegenwoordigd buiten alle politiek.

Wat doen we?

Als federatie staan wij de beroepsverenigingen bij voor hun administratieve verplichtingen.

Wijzigingen

Wijzigingen aan de zetel van de vereniging, wijzigingen aan de bestuursraad en de wijzigingen aan de statuten.

Conflicten

Op verzoek van de aangesloten beroepsverenigingen onderhandelen en overleggen we bij mogelijke conflicten t.o.v. stads- en gemeentebesturen waar een openbare markt gehouden wordt.

Vertegenwoordiging

We vertegenwoordigen de aangesloten beroepsverenigingen op hun verzoek naar de gemeentelijke-, de provinciale-, de gewestelijke- en de federale overheden toe.

Lid worden

Ambulante handelaars die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging die lid is bij de w.e. VFAH, kunnen via hun beroepsvereniging voor alle inlichtingen steeds terecht bij de federatie. Het gaat hier over:

  • inlichtingen en bemiddelingen tot het bekomen van leurkaarten,
  • Bemiddelen, vergaderen en overleggen met de Vlaamse overheid en indien nodig met de federale overheid in verband met wetgeving ambulante handel,
  • Samenwerken met de Vlaamse provincies,

Een beroepsvereniging betaalt voor haar jaarlijkse aansluiting bij de federatie € 550/jaar. Ereleden (vzw ‘s) betalen eveneens € 550/jaar.